RSS

[Ne]Me(ne)[n](m)e[m](n)

11 Aug

– Beer flowing like the river styx to the endless dreams of lost and lustrous lives! And as I dive into it, are you with me dragon breath?

– Paying the price of being lost until finding one’s true self is inevitable and painful. So be it. We didn’t come here on our will but we have the power to choose our leave.

Vakti zamanında usta mizah yazarlarımızdan Vedat Özdemiroğlu LeMan dergisinde ilginç bir teknik kullanarak fantastik yazılar yazardı. Şöyle ki yazıyı yukarıdan aşağıya okuduğunuzda anlamlı bir yazı olurdu ama birer satır atlayarak okuduğunuzda yani 1., 3., 5., … satırları okuduğunuzda yine anlamlı ama bambaşka bir yazı çıkardı.

Uzun Uzak Adam da benzer bir şeyin ilk denemesine girişmiş ama farklı olarak parantezler ve köşeli parantezler kullanmış, ilk kısacık denemesini yayınlamış:

[Ne]Me(ne)[n](m)e[m](n)

– S(ıhh)[a]at(tes)iniz (umarım)[kaç]?
– (Gayet) (i)y[ed]i!
– S(ıhh)[a]at bu geçip gidiyor!
– A(e)cel(i)[e]miz mi (geldi?)[Vardı?]
– Kim(se) bil(emez)[ir] ?
– Gelir misin benimle?
– A(e)cele [etmeye] gelemem!

Kurması zor ve ilk başta okuması da zor ve insanı program yazmaya teşvik ediyor:

 function descramble (myString) { 	
	var descrambledStr1, descrambledStr2;
    descrambledStr1 = myString.replace(/([^)]*)/g, ""); 	
    descrambledStr1 = descrambledStr1.replace(/[|]/g, "");
    descrambledStr2 = myString.replace(/[[^]]*]/g, ""); 	
    descrambledStr2 = descrambledStr2.replace(/(|)/g, ""); 	 	
    return descrambledStr1 + "n" + descrambledStr2;
 } 

Uzun Uzak Adamın ilk denemesini yukarıdaki descramble fonksiyonundan geçirince ve çıktıyı biraz düzenleyince şu iki yazı gün ışığına çıkıyor (gören de Sümer tabletlerini çözüyoruz sanacak!):

1. NeMenem
– Saatiniz kaç?
– yedi!
– Saat bu geçip gidiyor!
– Acelemiz mi Vardi?
– Kim bilir
– Gelir misin benimle?
– Acele etmeye gelemem!

2. Menemen

– Sihhattesiniz umarim?
– Gayet iyi!
– Sihhat bu geçip gidiyor!
– Aecelimiz mi geldi?
– Kimse bilemez
– Gelir misin benimle?
– Aecele gelemem!

Çıktıda problemli dördüncü ve sonuncu satır girdideki bir hataya, daha doğrusu kuralsızlığa işaret ediyor (programcı her zaman haklıdır).

Acaba bu parantez ve köşeli parantez tekniği ile ne uzunlukta ve ne kadar anlamlı (çift anlamlı mı demeliyiz acaba?) bir yazı yazılabilir? (Bilimadamlarımız ve bazı Google çalışanları şu anda bu tür metinler üretebilecek olan bir algoritma üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 11, 2006 in General, Programlama

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: