RSS

Toplumsal şebeke modelleme, bir kitap, birkaç yasa, birkaç düşünce

16 Oct

Sosyal simülasyonlar için yapılan literatür araştırmasında ekip üyesi ve matematikçi dostumuz Tolga Kürkçüoğlu’ndan gelen birkaç bağlantı ve karşılıklı diyalog sonucu ortaya çıkan düşünceyi not edelim:

Reed’s law is the assertion of David P. Reed that the utility of large networks, particularly social networks, can scale exponentially with the size of the network.

Metcalfe’s law states that the value of a telecommunications network is proportional to the square of the number of users of the system (n2). First formulated by Robert Metcalfe in regard to Ethernet, Metcalfe’s law explains many of the network effects of communication technologies and networks such as the Internet and World Wide Web.

Dunbar’s number is a value significant in sociology and anthropology. Proposed by British anthropologist Robin Dunbar, it measures the “cognitive limit to the number of individuals with whom any one person can maintain stable relationships”. Dunbar theorizes that “this limit is a direct function of relative neocortex size, and that this in turn limits group size… the limit imposed by neocortical processing capacity is simply on the number of individuals with whom a stable inter-personal relationship can be maintained.”

– What is collective intelligence? Our current working definition of collective intelligence is: Groups of individuals doing things collectively that seem intelligent. (Handbook of Collective Intelligence)

“150 kişilik ekibin ‘coherent’ bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için bireylerin zamanlarının %42’siini birbirleri ile interaksiyon içinde geçirmeleri gerekiyormuş. %42 ile etmen dikkati arasında bir ilişki kurulabilir. Bunu da %20 ile %30 la tekrar deneyip neyin değiştiğine bakarız, belki bir sonuç çıkarılır.”

Odaklanılabilecek bir paragraf:

“Moreover, Dunbar noted that such groups are almost always physically close: “… we might expect the upper limit on group size to depend on the degree of social dispersal. In dispersed societies, individuals will meet less often and will thus be less familiar with each, so group sizes should be smaller in consequence.” Thus, the 150-member group would only occur because of absolute necessity, i.e. due to intense environmental and economic pressures.”

Şimdi fiziksel yakınlık denmiş ama bu olmasa da ne değişir? Bu modellenmeli mi? Aslolan iletişim kurmak değil mi? İki nokta:

i) Fiziksel mesafe olgusu olmadan benzer sayıya yakınsamak?
ii) Bambaşka bir sosyal simülasyon ortamında bir işi çözebilen “sub-network” derecesinin (içindeki eleman sayısının) Dunbar sayısı ile ilişkisini kurmak.

Bu yaklaşıma paralel olarak tersten gidebilir miyiz? Şöyle ki, bizim her bir etmenimiz en nihayetinde bir “insandır” kabulümüz var, dolayisi ile neocortex hacmi yaklaşık olarak şu kadardir o yüzden biz bunun “attention”ini Dunbar’in dediklerine paralel olarak böyle modelledik diyebilir miyiz? Spekülatif olacağı aşikar ama bir nebze tutarlı yaklaşılırsa güzel bir bilimsel dayanak olabilir.

Tüm bu konuların kesişiminde yer alan kitaplardan biri:

The Wisdom of Crowds: Ana teması “bir grup insan gruptaki en zeki birkaç uzmandan daha iyi çözüme” varabilir. Çarpıcı ve modern bir örnek: NASA Clickworkers projesinde bir yığın insan çok çok az bir eğitimle ve hemen hiçbir yönlendirme olmadan Mars fotoğraflarındaki kraterleri bulmak için çaba sarf ettiler. Bu eğitimsiz insanların ortalama çabası sonucunda kısa sürede bir sınıflandırma gerçekleştirildi. Ortaya çıkan sonucu elde etmek için birkaç jeoloji ve jeofizik uzmanının çok yoğun birkaç aylık emeği gerekiyordu.

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on October 16, 2006 in CogSci, General

 

One response to “Toplumsal şebeke modelleme, bir kitap, birkaç yasa, birkaç düşünce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: