RSS

Türlerin Kökeni'nin 150. Yılında 2. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

09 Jan

Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı, Sequences blogu yazarı Doç. Dr. Filiz Gürel bildiriyor:

Türlerin Kökeni’nin Yayınlanmasının 150. Yılında II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

23-24 Mayıs 2009, İstanbul

Charles Darwin’in, biyolojik evrim düşüncesinin bilimsel bir temele oturmasını sağlayan eseri Türlerin Kökeni’nin yayınlanmasının üzerinden 150 yıl geçti. Aradan geçen bir buçuk asır boyunca sürekli yenilenip geliştirilen bu kuram, bugün yaşam bilimlerinin yanı sıra tıp ve tarım gibi alanlarda temel bir konuma sahiptir. Ne var ki aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde evrim kuramının kabulüne ve bilimsel bilginin halka ulaşmasına karşı bir direnç mevcuttur. Türkiye’de 12 Eylül 1980 Darbesi’nin ardından iktidar, bilim karşıtlığı ve gericiliği toplumu kontrol aracı olarak görmüş, bu dönemde bilim ve evrim karşıtı görüşler eğitim müfredatına sokulmuştur. Türkiye halen ilk ve orta öğretim müfredatında bilimsel yöntemi yanlış öğreten, bilim dışı görüşlerin fen derslerinde yer aldığı sayılı ülkelerdendir.

Evrim kuramı bugün biyolojinin ana kuramlarından biri ve bilimsel bilgi birikiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısıyla bu kuramın toplum tarafından tanınması, ülkemizin bilimsel üretkenliği ve kalkınmasında kilit öneme sahiptir. Türlerin Kökeni’nin yayımlanmasının 150. yılında bizler bu bilinçle “II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu”nu düzenliyor, toplumu bilimsel düşünceyle buluşturma sorumluluğunu yüklenen bilim insanları ve eğitimcilere sesleniyoruz: Tüm çabamız toplum ile bilim insanları arasındaki bağın yeniden kurulması, bilimsel düşüncenin güçlenip önyargı ve safsataların yıkılması içindir. Bu çabamıza katılmak isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

http://www.evrimsempozyumu.org

Önemli Tarihler

15 Şubat- Poster ve bildiri özetlerinin son kabul tarihi
2 Mart – Kabul edilen poster özetlerinin açıklanması
1 Nisan – Bildirilerin tam metninin son kabul tarihi
4 Mayıs – Posterlerin son kabul tarihi

Poster ve bildiri özetlerinizi (200 kelimelik) iletisim at evrimsempozyumu.org adresine gönderebilirsiniz.

Sempozyum programı büyük ölçüde belirlendiği için bundan sonra gelecek bildirilerin sempozyum kitabında yayınlanması düşünülmektedir.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 9, 2009 in Science

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: