RSS

İki Opera Salonu Hikayesi: Belçika ve Türkiye

08 Nov

Yedi yaşındaki oğlum bugün sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile Anvers’teki opera binasını ziyaret edecek, perde arkasını görecek ve orada çalışanlarla konuşacak. Sabah onu okula bırakırken müzik ve bugün yapacakları hakkında konuştuk biraz. Onu okuluna bıraktıktan sonra ister istemez bazı hatıralar canlandı gözümde, aynı zamanda 2018 itibariyle yaşadığım sert gerçeklik aklıma geldi.

İstanbul’da büyüdüm, dünyanın en eski şehirlerinden birinde; tarihi, kültürel ve arkeolojik açıdan muazzam zengin bir mirasın içinde. İstanbul’da operaya ve baleye gitmeye başladım arkadaşlarımla, önce lise, sonra da üniversite öğrencisi olarak. 1990larda ve 2000lerin başında çoğu zaman opera bileti sinema biletinden ucuzdu. Bazı okurların iyi bildiği gibi gittiğim yer Atatürk Kültür Merkezi idi. Kolektif hafızamızın önemli bir parçası idi. Uzun zamandır ne halde olduğunu bilmiyordum ve öğrendim ki 2018 itibariyle aşağıdaki gibi görünüyor. İşte biz, kolektif hafızaya böyle davranırız:

Neredeyse son 10 yıldır Belçika’daki Anvers şehrinde yaşıyorum. İstanbul’da başlayan opera sevgim Anvers’te de devam ediyor. Bu süre boyunca Belçika’nın kendi kültür mirasına ve kolektif hafızasına nasıl davrandığına tanıklık ettim. Umarım bu şekilde ve hatta daha da iyileşerek devam eder.

İstanbul’da ve kimbilir Türkiye’deki başka yerlerdeki kolektif hafızaya saldırılar sürerken merak ediyorum: acaba çocuklarımı ve hatta torunlarımı bir gün İstanbul’a ziyarete götürürsem onlara ne gösterebileceğim geçmişimden? Depremler korkunç ve tahmin edilemez doğa olaylarıdır, peki ama politikacıların yol açtığı kültürel ve mimarı depremlerin yol açtığı yıkıma ne demeli? Zaman gösterecek. Belki bir gün bir besteci çıkar ve tarihin bu dönemi üzerine bir opera yazar. En azından şunu biliyorum, soyut bir eseri yıkmak çok daha zor olacaktır.

Bitirirken: tarih, hafıza, opera, Türkiye dedik, not edelim Osmanlı imparatoru Abdülaziz’in operaya bakış açısını:

 
Leave a comment

Posted by on November 8, 2018 in Music

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: