RSS

Tag Archives: Opera

İki Opera Salonu Hikayesi: Belçika ve Türkiye


Yedi yaşındaki oğlum bugün sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile Anvers’teki opera binasını ziyaret edecek, perde arkasını görecek ve orada çalışanlarla konuşacak. Sabah onu okula bırakırken müzik ve bugün yapacakları hakkında konuştuk biraz. Onu okuluna bıraktıktan sonra ister istemez bazı hatıralar canlandı gözümde, aynı zamanda 2018 itibariyle yaşadığım sert gerçeklik aklıma geldi.

İstanbul’da büyüdüm, dünyanın en eski şehirlerinden birinde; tarihi, kültürel ve arkeolojik açıdan muazzam zengin bir mirasın içinde. İstanbul’da operaya ve baleye gitmeye başladım arkadaşlarımla, önce lise, sonra da üniversite öğrencisi olarak. 1990larda ve 2000lerin başında çoğu zaman opera bileti sinema biletinden ucuzdu. Bazı okurların iyi bildiği gibi gittiğim yer Atatürk Kültür Merkezi idi. Kolektif hafızamızın önemli bir parçası idi. Uzun zamandır ne halde olduğunu bilmiyordum ve öğrendim ki 2018 itibariyle aşağıdaki gibi görünüyor. İşte biz, kolektif hafızaya böyle davranırız:

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on November 8, 2018 in Music

 

Tags: ,

A Tale of Two Opera Houses: Belgium and Turkey


My 7 seven year old son will visit the opera house in Antwerp today, together with his classmates and teachers as part of his school activities. We talked about music and today’s activity as I was driving him to the school this morning. This took me to a trip down the memory lane, and back to the harsh realities of the world I live in 2018.

I grew up in Istanbul, one of the oldest cities in the world with a very rich and complex historical, cultural, and archeological heritage. In my city, I used to go to opera and ballet as a high school, and then a university student. In fact, opera tickets were generally cheaper than cinema tickets, back in the 1990s and beginning of 2000s. The opera house was named “Atatürk Cultural Center”. It was an important part of our collective memory. It’s been demolished recently and this is how it looks as of 2018. This is how collective memory is treated: Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on November 8, 2018 in Music

 

Tags: ,